Gemeente Littenseradiel

Na het vertrek van het toenmalige hoofd Romtelijke Untjouwing van de Friese gemeente Littenseradiel is Fidus Management gevraagd deze functie tijdelijk in te vullen. Alvorens een nieuwe vaste kracht aan te trekken is onderzocht of de afdeling anders kon worden ingericht en na reorganisatie door een beschikbaar afdelingshoofd kon worden geleid.

Van Simon vergde dit bij de invulling van de functie naast het dagelijkse leiding veel aandacht voor menselijke aspecten. Medewerkers waren ‘minder gelukkig’ met de door de directie gemaakte keuze. Door veel en intensief overleg is er in samenspraak een voor alle betrokkenen goede herverdeling van taken doorgevoerd. De directie behaalde haar bezuinigingsdoelstelling en de medewerkers voelden zich gehoord en konden enthousiast verder onder een nieuw leiderschap van de adjunct directeur. Simon’s kennis van de Friese taal en cultuur, zijn mensgerichtheid en politiek/bestuurlijke antennes kwamen hierbij goed van pas.

Link www.littenseradiel.nl

Meer weten over dit project?

Neem contact op