Interim Opdrachten

Fidus Management

Persoonlijk & Betrokken

Wieringermeer

Na een start als kwartiermaker reorganisatie heeft Simon achtereenvolgens leiding mogen gegeven aan 5 van de 6 verschillende afdelingen.

Littenseradiel

Na het vertrek van het hoofd Romtelijke Untjouwing van de Friese gemeente Littenseradiel is Fidus gevraagd deze functie tijdelijk in te vullen.

Stadswerk

Na het vertrek van de toenmalige directeur werd Simon in 2010 gevraagd om tijdelijk het directeurschap in te vullen. In 2013 is Simon weer teruggevraagd.

Neem contact op met Fidus Management

Neem contact op