Kwartiermaker

De gemeente Wieringermeer was de eerste opdrachtgever van Fidus Management. Na een start als kwartiermaker reorganisatie heeft Simon achtereenvolgens leiding mogen gegeven aan 5 van de 6 verschillende afdelingen, te weten:

  • Samenlevingszaken
  • Dienstverlening
  • Maatschappelijk Beleid en Beheer
  • Bouwen, Ruimte en Milieu
  • Openbare Werken (binnen- en buitendienst)

Hij werkte aan het operationaliseren en borgen van de nieuwe organisatie en vooral ook aan het begeleiden van de medewerkers naar de nieuwe gewenste cultuur.

De gemeente Wieringermeer wilde overgaan naar een directiemodel en is daarvoor ervaringen gaan bekijken in de gemeente Skarsterlân. Ze kwamen enthousiast terug en vroegen vervolgens aan Simon Jelsma, die in Skarsterlân als MT-lid en later als interim gemeentesecretaris de reorganisatie (mee) had getrokken, om hen te komen helpen. Simon werd aangesteld als kwartiermaker en in nauw overleg met de medewerkers werd de omslag naar het directiemodel ook in Wieringermeer vorm en inhoud gegeven. Een succesvol proces dat er in resulteerde dat Simon vervolgens werd gevraagd langer te blijven en achtereenvolgens afdelingshoofd van verschillende afdelingen te zijn.

Meer weten over dit project?

Neem contact op