Stadswerk

De Vereniging Stadswerk Nederland is een landelijk werkende vereniging die met haar leden zorgt voor kennisdeling en –vermeerdering rond de fysieke leefomgeving, de openbare ruimte. Ruim de helft van alle Nederlandse gemeenten en een 50-tal bedrijven is lid van de vereniging. In haar strategie schrijft zij over haar bestaansrecht:

“Stadswerk wil DE gekende en aansprekende organisatie zijn die haar leden (professionals van overheid, bedrijfsleven en onderwijs werkzaam voor de leefomgeving) voorziet van beschikbare kennis en die met haar leden en organisaties buiten Stadswerk interdisciplinaire oplossingen ontwikkelt voor nieuwe vraagstukken ter optimalisatie van de fysieke leefomgeving.

Stadswerk faciliteert haar leden met mogelijkheden tot kennisvermeerdering en –uitwisseling op hun werkterrein.

Stadswerk biedt leden (personen) voor deze kennisontwikkeling een klankbord en inspiratie. Netwerk en interdisciplinariteit zijn daarbij de kernbegrippen, waarbij de vereniging een regisserende rol vervult.”

In 2010 verkeerde de vereniging in zwaar weer. Financieel ging het niet goed en de waardering voor de vereniging liep terug. Na het vertrek van de toenmalige directeur werd Simon gevraagd om tijdelijk het directeurschap in te vullen. Hij kende de vereniging doordat hij voorheen zelf 10 jaren bestuurslid was geweest in de regio Noord. Het werd een periode van puinruimen en orde op zaken stellen en aan het einde van het jaar kon hij zijn taken overdragen aan een nieuw aangestelde directeur. Inmiddels was het vertrouwen bij de medewerkers teruggekeerd en was de organisatie weer in balans. De nieuwe directeur heeft dit in de volgende 2 jaren uitgebouwd en geborgd, waarna ook hij vertrok. Simon werd daarop opnieuw gevraagd het directeurschap waar te nemen.

Zijn taak in 2013 was vooral gericht op het (na consultatie van de ca. 2500 persoonlijke leden) formuleren van een nieuwe strategie voor de vereniging. Dit resulteerde in een onderbouwd document waar de Algemene Ledenvergadering op voordracht van het Algemeen Bestuur mee instemde. Een strategie waar de vereniging de (veranderende) toekomst mee in kan.

Link: www.stadswerk.nl

Meer weten over dit project?

Neem contact op