Subsidietrajecten

Fidus Management heeft met name de gemeenten Mediaş (Roemenië) en Skarsterlân meermaals ondersteund bij hun internationale samenwerking.

Cristina Jelsma verzorgde voor beide gemeenten (Europese) subsidieaanvragen voor opleidings- en stageprojecten en voor bijvoorbeeld een project voor gescheiden afvalinzameling in Mediaş. Dit alles in nauw overleg met diverse internationale partners en VNG International.

Voor de projecten “An integrated approach for improving the internal management in the town hall of Medias” (LOGO East I) en “A.B.C. for financial management” (LOGO East II) verzorgde zij de project definiëring, de subsidieaanvraag, de begeleiding en de tussen- en eindevaluatie.

Cristina en Simon Jelsma werkten ze eerder ook aan het opzetten van een gemeentelijke afvaldienst in Mediaş, waarbij Simon de Nederlandse kennis inbracht en Cristina de Roemeense organisatie aanstuurde. Inmiddels heeft dit geleid tot een organisatie met meer dan 150 medewerkers en modern materieel, waaronder 2 door Skarsterlân geschonken huisvuilwagens.

Meer weten over dit project?

Neem contact op